Warga Pengurusan Perniagaan mengamalkan sikap 5S di dalam diri pelajar dan makmal pengurusan perniagaan. 5S ini diwujudkan adalah kerana untuk memastikan keselamatan para pelajar dan para pensyarah selamat semasa menjalankan sesi pembelajaran. Selain itu, 5S ini juga membantu warga Jabatan Perniagaan dalam mencari setiap peralatan yang ingin digunakan.