Warga Pengurusan Perniagaan telah melakukan inovasi pada setiap bahagian di dalam Makmal Pengurusan Perniagaan KVKK. Inovasi ini dilakukan untuk memastikan para pelajar dan para pensyarah Pengurusan Perniagaan mendapat keselesaan semasa berada di dalam Makmal. Selain itu, inovasi ini juga dilakukan untuk memberi para pelajar serba sedikit pengalaman situasi ketika berada di dalam pejabat yang sebenar.

1. Pintu Mock Office

 

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

2. Mock Office 1

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

3. Mock Office 2

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

4. Makmal 1 Pengurusan Perniagaan

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

5. Makmal 2 Pengurusan Perniagaan

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

6. Bilik Tutorial / Bilik Fail / Bilik Mesyuarat

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi

7. Makmal 3 Pengurusan Perniagaan

Sebelum Inovasi

Selepas Inovasi