VISI

Institusi pendidikan vokasional berhasrat menyediakan sumber manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industry untuk pembangunan ekonomi, industry dan teknologi.

 

MISI

  • Menyediakan tenaga manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran.
  • Membangun sistem pendidikan vokasional berkesan.
  • Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan vokasional.
  • Memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan industry dan masyarakat.
  • Mengembangkan kemahiran vokasional secara kreatif dan inovatif.

 

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN

Membentuk Pegawai Eksekutif yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.